Чт. Май 26th, 2022

В Мадриде немецкого защитника называют универсальным физическим чудом с лидерскими качествами.

Так что же принесет с собой Рюдигер? Тактическую гибкость – возможность играть в три центральных защитника и изменение роли Алабы.

Антонио Рюдигер станет игроком «Реала», о чем будет объявлено в ближайшие недели. 29-летний защитник прибудет в испанскую топ-команду после двух блестящих сезонов в «Челси».
Чем же выделяется Рюдигер? Это — физическое чудо, способное покрывать большие пространства благодаря своей физике и скорости как на короткие, так и на длинные дистанции.

С другой стороны, центральный защитник стал основной фигурой в передаче мяча благодаря невероятной легкости в поиске свободного человека или благоприятных вариантов для продвижения атаки. Он блестяще владеет длинной диагональной передачей, вовремя подключается для создания численного превосходства и при контратаках.

Что касается игры в защите, то тут у Рюдигера все в полном порядке. Он умеет подстраховать любого из партнеров, кто играет против соперника, владеющего мячом. Великолепно сокращает пространство, лишая оппонента маневра. С легкостью его предугадывает и успевает отобрать мяч. Играя в схеме с тремя центральными защитниками Рюдигер отвечал за защиту ближней стойки. Благодаря своим способностям и особенно прыгучести он был стеной, не пропуская мимо себя ни одного мяча.

Его появление обеспечит качественный скачок в защите белых, предоставив Карло Анчелотти ряд тактических возможностей. В этом сезоне «Реал» Анчелотти играл с линией из четырех защитников. Однако включение в состав немца предложит вариативность, которой у тренера до сих пор не было. С Рюдигером Анчелотти может играть в три центральных защитника.

Еще одно решение, которое Рюдигер предложит «Реалу», перевод Алабы на левый фланг. Нынешним стартовым игроком здесь является Менди, однако француз продолжает оставлять много вопросов в атакующей фазе. А вот австриец в качестве вингера обеспечит дополнительный уровень атаки для «Реала», в то время как оборона останется под присмотром Милитао и Рюдигера.

Наконец, немец даст плюс в доминировании в воздухе, где, в текущем сезоне у «Реала» были определенные проблемы.

В общем, куда не посмотри, одни плюсы. Остается только дождаться и посмотреть на Рюдигера в белой футболке «Реала».

Ось чому Реал підписує Рюдігера

У Мадриді німецького захисника називають універсальним фізичним дивом із лідерськими якостями.

То що принесе з собою Рюдігер? Тактичну гнучкість – можливість грати в три центральні захисники та зміна ролі Алаби.

Антоніо Рюдігер стане гравцем «Реала», про що буде оголошено найближчими тижнями. 29-річний захисник прибуде до іспанської топ-команди після двох блискучих сезонів у «Челсі».
Чим виділяється Рюдігер? Це – фізичне диво, здатне покривати за собою великі простори завдяки своїй фізиці та швидкості як на короткі, так і на довгі дистанції.

З іншого боку, центральний захисник став основною фігурою у передачі м’яча завдяки неймовірній легкості у пошуку вільної людини чи сприятливих місць для просування атаки. Він блискуче має довгу діагональну передачу, вчасно підключається для створення чисельної переваги і при контратаках.

Що ж до гри у захисті, то тут у Рюдігера все в повному порядку. Він вміє підстрахувати будь-якого з партнерів, хто грає проти суперника, який володіє м’ячем. Чудово скорочує простір, позбавляючи опонента маневру. З легкістю його передбачає та встигає відібрати м’яч. Граючи у схемі із трьома центральними захисниками Рюдігер відповідав за захист ближньої стійки. Завдяки своїм здібностям і особливо стрибучості він був стіною, не пропускаючи повз себе жодного м’яча.

Його поява забезпечить якісний стрибок у захисті білих, надавши Карло Анчелотті низку тактичних можливостей. Цього сезону «Реал» Анчелотті грав із лінією з чотирьох захисників. Проте включення до складу німця запропонує варіативність, якої тренер досі не мав. З

Рюдігером Анчелотті може грати у три центральні захисники.

Ще одне рішення, яке Рюдігер запропонує Реалу, переклад Алаби на лівий фланг. Цьогорічним стартовим гравцем тут є Менді, проте француз продовжує залишати багато питань у атакуючій фазі. А ось австрієць як вінгер забезпечить додатковий рівень атаки для «Реала», тоді як оборона залишиться під наглядом Мілітао та Рюдігера.

Зрештою, німець дасть плюс у домінуванні у повітрі. Десь, у поточному сезоні «Реал» мав певні проблеми.

Загалом, куди не глянь, одні плюси. Залишається тільки дочекатися та подивитися на Рюдігера у білій футболці «Реала».

Source: terrikon.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *